ATENEM LA DIS_CAPACITAT, FOMENTANT LA CAPACITAT

 

 

Comptes anuals 2016

 

     Saldo a 31/12/2015                                                                             1.117,61 €

 

      Ingressos

 

     Quotes                                                80,00 €

     Ventes                                              965,30 €

     Subvencions                                 7.100,00 €

 

     Total Ingressos                                                          8.145,30 €

 

      Despeses

 

      Financeres                                        52,15 €

      Activitats                                       2.689,00 €

      Materials                                          750,11 €

      Desplaçaments                                540,72 €

      Despeses Varies                             303,98 €

 

      Total despeses                                                         4.335,96 €

 

      Saldo a 31/12/2016                                                                              4.926,95 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASSOCIACIO ENTRETOTS PENEDES                                                                                                                                                                 Entretots Penedes

  C/ Escorxador, 19-21

  08720 Vilafranca del Penedès

  entretotspenedes@gmail.com                                    Accessibilitat     Avis Legal     Compliment Legal     Política Cookies                                 @Entre_tots